Salgsbetingelser & Vilkår

Salgsbetingelser & Vilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, i hovedsak regulert av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men en oppstilling av partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 Generelt

Ved å gjennomføre et kjøp på Marka Blomster.no inngås det avtale mellom selger Marka Blomster AS (931 913 395 MVA) og deg som foretar bestillingen og betegnes som kjøper.

Avtalen består av salgsbetingelsene som nevnt under, opplysninger gitt i netthandelsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Bestillingsprosess

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selger.

Skulle det forekomme skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selger eller i kjøperens bestilling, og den annen part innser eller burde ha innsett at det forelå en slik feil, er avtalen likevel ikke bindende.

Din bestilling blir registrert når du deler din betalingsinformasjon og gjennomfører et kjøp på plattformen og du vil få en bekreftelse på e-post. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt eller på annen måte ikke tilgjengelig, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller deler av den. I slike tilfeller vil du få en melding om dette sammen med informasjon om alternative løsninger. Slike løsninger kan være pengene tilbake, tilbud om erstatningsvare eller senere levering. Du vil få mulighet til å akseptere eventuelle endringer eller kansellere varene som er berørt.

Priser og Betaling

Alle priser er oppgitt i Norske kroner og den oppgitte prisen for varen/tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Kostnad for eventuell levering vil tilkomme. Prisen for dette fremgår i kassen i netthandelsløsningen.

Selger kan ta betalt for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper. For kurs skjer betalingen ved bestilling for å sikre kursplassen.

Ved bruk av kreditt- eller debetkort kan beløpet reserveres ved bestilling. Kortet blir belastet da varen sendes.

Levering & Henting

Blomster, planter og blomsterbuketter/arrangementer som er laget på bestilling hentes, om ikke annet er avtalt av kjøper, på vårt verksted på Brenna gård i Sørkedalen. Kjøper får en bekreftelse via e-post/sms med informasjon om hvordan/hvor kjøper kan hente varen. Selger tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet innen det opprinnelig bestilte/avtalte hentetidspunkt.

Levering er skjedd når kjøperen, eller dens representant, har overtatt varen.

Hvis ikke annet leveringstidspunkt fremgår av bestillingen, skal selger levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Med unntak av blomster, planter og buketter/arrangementer, eller annet hvor det fremkommer ved bestilling/er særskilt avtalt mellom partene, skal varen leveres til kjøper.

Ved levering til en avtalt adresse, som ikke er et pick-up sted, vil du få et estimert leveringsvindu for din levering. Dette tidspunkt er ikke bindende og kan komme til å endres dersom sjåføren er for tidlig eller sen.

Ved levering til et pick-up sted vil levering skje innen en gitt frist og du vil få beskjed på SMS og email når varen er klar for opphenting. Opphenting må skje innen angitt tid. Varer som ikke er hentet innen angitt frist vil bli fjernet. Kjøper har i dette tilfellet ikke krav på refusjon for noen del av betalingen.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over fra selger til kjøper når kjøper, eller dens representant, har fått varene levert i tråd med punktet over (Levering & Henting)

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøper angre kjøp av vare i henhold til angrerettloven. Angreretten har en frist på 14 dager som løper alle kalenderdager fra dagen kjøper mottar varen.  Hvis fristen ender på en lørdag eller helligdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selger uten unødig opphold. Varen skal være ubrukt og i originalemballasje. Kjøper betaler kjøper selv returfrakten.

Angrerettloven gjelder ikke for ferskvare som avskårne blomster, løk, knoller og planter.

Tidsbestemte hobbykurs er unntatt angrefristloven og refunderes ikke. Kjøpt kursplass er bindende men ikke personlig. Det vil si at kjøper kan selge eller gi videre sin plass hvis kjøper selv blir forhindret i å delta.

Selger tilbakebetaler kjøpesummen for returnert vare uten unødig opphold etter at selger har mottatt varen.

Angreretten gjelder ikke kjøper som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

Reklamasjon

 Ved skader som skyldes transport eller andre feil eller mangler må kjøper kontakte selger så raskt som mulig og uten ugrunnet opphold etter mottak av varen. Ta kontakt via e-post kontakt@markablomster.no med ordrenummer, informasjon og gjerne med bilde av skade/mangel.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side vil selger gi tilbud om å rette på varen eller erstatte varen. Er det ikke mulig å rette eller erstatte varen vil selger gi prisavslag. Dersom varen ikke kan rettes eller erstattes og feilen er vesentlig kan kjøpet heves.

Reklamasjon til selger bør skje skriftlig.

Selger tar ikke ansvar for feil stell eller hvis planter/knoller/løk er plantet på andre måter enn det vi anbefaler. Vær, vinterforhold og lokale skadedyr er ikke en reklamasjonsgrunn.

Snittblomster er ferskvare og krever rett stell. Snitt blomstene med en ren kniv/hagesaks og sett i ren vase med rent vann. Tilsett medfølgende holdbarhetsmiddel til vannet og bytt gjerne vann etter noen dager. Sett gjerne et svalt sted om natten. Avhengig av blant annet sort varierer snittblomster i holdbarhet, men bør generelt stå i minst 5 dager.

Forsinkelse og manglende levering

Dersom selger ikke leverer varen på avtalt leveringstidspunkt, skal kjøper oppfordre selger til å leverer innen en rimelig tilleggsfrist. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøper heve kjøpet.

Kjøper kan heve kjøpet umiddelbart dersom levering til avtalt tid er avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøper har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Ved levering av vare etter tilleggsfrist eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelse av avtale, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Kjøper kan ikke kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelse dersom selger godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 Personopplysninger

 Selger er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom det ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.